Добре дошли в сайта на Бени компютърс

Проблемите с компютрите днес са ежедневие. За да ги разреши и да Ви осигури безпроблемна работа, Бени компютърс Ви предлага най-надеждната компютърна поддръжка. Ако Вашият компютър страда от някакъв технически проблем, работи бавно или е заразен от вирус, свържете се с нас.Ние ще възстановим нормалното му функциониране възможно най-бързо.

АЛ ЕМ СИ ЕООД получава подкрепа за преодоляване на икономическите последици от епидемията COVID-19


Проект № BG16RFOP002-2.073-15258-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ се изпълнява в рамките на процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. АЛ ЕМ СИ ЕООД получи подкрепа в размер на 10 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране за преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът стартира на 23.09.2020 г. и е със срок на изпълнение три месеца.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-2.073-15258-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЛ ЕМ СИ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия орган.

Операционна система

 • инсталиране на операционна система - Windows, Linux, Android
 • възстановяване на операционна система
 • поправяне и отстраняване на грешки в операционната система
 • премахване на парола
 • инсталиране на драйвери
 • решаване на проблеми със съвместимостта на програми
 • други

Разрешаване на други проблеми

 • отстраняване на компютърни вируси
 • профилактика на компютри, лаптопи и принтери
 • диагностика на компютри, лаптопи, принтери и др.
 • ремонт на LCD монитори (матрици)
 • ремонт на лаптопи
 • ремонт на таблети
 • ремонт на принтери
 • изграждане на компютърни мрежи
 • други
Услугите се извършват в сервиза на фирмата, а когато е възможно по домовете и дистанционно

Къде да ни намерите?


Вижте по-голяма карта

Полезно

Отдалечен достъп

Teamviewer Ammyy

Свържете се с нас

0301/64488

Работно време

 • понеделник - петък: 9.00 - 18.00 часа
 • събота: 9.00 - 15.00 часа

Партньори

Намерете ни и във Facebook